Kurumsal

Küsget sanayi sitemiz 60 meslek grubundan, 2,400 üyesi olan bir sanayi sitesidir. Burası 1967 yılında kurulmuş olup, ilk etabı 1982 yılında 1150 işyeri bitirildikten sonra, ikinci etabı ise 1983 yılında başlayan çalışmalardan sonra 1992 yılında üyelerimize teslim etmiş bulunmaktayız. 2,400 adet işyerimizin yanı sıra 300 adet de kooperatifimize ait sosyal tesis işyerimiz bulunmaktadır. Bölünmelerle birlikte 2,400 atölyemizden yaklaşık 4,000 adet işyeri oluşmuştur. Küsget sanayi sitesi içinde bulunan 4,000 adet işyeri ve yaklaşık 25,000 kişinin istihdam edildiği büyük bir ilçe gibidir. Ayrıca biz Küsget Sanayi Sitesi yönetimi olarak, üyelerden aidat toplamadan kooperatif giderlerini karşılayan tek kooperatifiz.  2008 yılına kadar olan ortaklarımızın geri ödeme kredi borçlarının hepsini kapatarak, borçsuz, kendi giderlerini sosyal tesislerin gelirlerinden karşılayan bir kooperatif durumuna getirdik. Küsget Sanayi Sitesi, 1967 yılında Dünya Bankası tarafından dört ülkede yapılan sanayi sitesinden birisidir.

Sanayi Sitemiz dört bölgeden oluşmaktadır. A, B, C, D olarak adlandırdığımız bu bölgeler şu şekilde teşekkül etmiştir; A bölgesinde karışık esnaflar yani Tornacı, Kasacı ve Bakır gibi imalat üzerine çalışan esnaflarımız bulunuyor. B bölgesinde Oto Tamirci, Kaportacı, Boyacı, Elektrikçi, Döşemeci dediğimiz otomotiv sektörü üzerine esnaflarımız bulunurken; C bölgesi Ahşap İşleri yani mobilyacısı, marangozu, ağaççısı gibi tahta ürünlerin imal edildiği işyerlerinden oluşmaktadır.    D bölgesi ise karışık bir bölgedir. Yani orada küçük imalat yönünde Lastikçi, Tornacı gibi mesleklerden oluşmaktadır. 

Sanayi Sitemizin bir güzelliği de yan tarafımızda bulunan 90’a yakın firmanın faaliyet gösterdiği, imalat ve yeni projeler üzerinde çalışan küçük esnafın kendini geliştirebileceği, 1500-3000 metrekare büyüklüğünde işyerleri bulunan Örnek Sanayi Sitesi’nin bulunmasıdır.